Een stedelijk kunstcentrum verbindt boven met beneden

Aanbesteding

Het herenhuis aan de Kroonlaan is via de tuin verbonden met de lagergelegen Maalbeekvallei. Dit herenhuis is eigendom van de gemeente Elsene en werd begin 2000 grondig gerenoveerd.
Er bestaat momenteel een tijdelijk gebruik op initiatief van de gemeente, dat voorafgaat aan de programmering van de site als cultureel centrum.

In het kader van het programma Stadsbeleid 2021-2025, lanceert de gemeente Elsene een opdracht voor de lichte renovatie en opwaardering van het herenhuis om er op termijn een stedelijk centrum voor expressie en creatie te huisvesten. Hierbij hoort ook de aanleg van de aangrenzende tuin om deze publiek open te stellen.

Voor deze opdracht wordt een multidisciplinair team gezocht (architectuur, stabiliteit en speciale technieken, EPB-advies, landschapsinrichting en akoestiek). In verband met de financiering omvat deze opdracht een voorwaardelijke schijf voor het uitvoeringsdossier en de opvolging van de tuinaanleg.

PROGRAMMA: Stedelijk centrum voor expressie en creatie met aanleg van de tuin
BUDGET: € 967.000 excl. BTW (gedeelte 1 en 2)
ERELOON: De erelonen zijn vastgelegd op 15% van het bedrag van de werken voor het centrum en 12% van het bedrag van de werken voor de tuin van het centrum.
VERGOEDING: Voor deze opdracht wordt een vergoeding van € 3.500 toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte heeft ingediend.

Meer informatie