Een strategische ontwikkelingsvisie voor Borgloon

Oproep

De stad Borgloon verwierf recent het beschermde Brigittijnenklooster, gelegen aan de straat Nieuwland. De stad wenst de gehele site ‘Klooster Nieuwland’ uit te bouwen tot een belangrijke socioculturele belevings- en ontmoetingsplek. Er werd in die zin al een aantal beleidsbeslissingen genomen.

Het stadsbestuur wenst ontwerpend onderzoek in te zetten om te komen tot een voorkeurscenario voor de verdere ruimtelijke herbestemming van de kloostersite. De opmaak van een ontwikkelingsvisie voor deze site kan de stad inzicht verschaffen in de preferentiële organisatie en locatie van de eigen dienstverlening. Daarnaast verwacht de stad een advies over mogelijke financiële hefbomen die nieuwbouw of renovatie op de kloostersite mogelijk zouden kunnen maken. Hiervoor wordt in het bijzonder gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de site Kanunnikenhuis.

Het ontwerpteam dient dus niet alleen aandacht te hebben voor de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, maar ook voor haalbaarheid. De opdrachtgever verwacht advies over de fasering en timing, inbreng van gronden en te verwachten meerwaarde, het eventuele opzetten van grondcoalities, de organisatie van het juridisch kader, projectorganisatie, mogelijke samenwerkingsverbanden, richtlijnen voor kwaliteitsbewaking…

Meer informatie