Eo Wijersprijsvraag 2022-2023

Prijsvraag

Het ontwerpend onderzoek naar waar wij willen wonen, wekt bodem, water en lucht ‘tot leven’ en is het de kern van de twaalfde editie van de Eo Wijersprijsvraag. Deelname aan de prijsvraag staat open voor multidisciplinaire ontwerpteams in vier regio’s. De eerste ronde sluit op 11 januari 2023. Lees meer op de pagina Meedoen.

In 1937 beschrijft en toont Jac. P. Thijsse in ‘Waar wij wonen’ de schoonheid van het Nederlandse landschap om aandacht te vragen bij het grote publiek voor de voor de kwaliteit ervan. Waar Thijsse zich bijna 100 jaar geleden al zorgen maakte is nu de druk op onze leefomgeving nog veel hoger, met als belangrijke oorzaken de nadelige effecten van (stikstof)uitstoot en de autonome veranderingen in de natuur en ons landschap door klimaatverandering.

De Eo Wijersstichting roept als hedendaagse Thijsse op: hoe kunnen stikstofreductie en klimaatadaptatie samen een hefboom zijn om onze steden en landschappen klaar te stomen voor een aantrekkelijke toekomst? De sleutel daarvoor ligt bij ontwerpend onderzoek en verbeeldingskracht: hoe ziet onze omgeving eruit als we deze opgaven in samenhang oplossen, waardoor natuurlijke systemen weer in gezonde balans komen? Wat is de toekomst voor het land en het landschap waar wij willen wonen?

De ontwerpteams die doorgaan naar de tweede ronde werken in opdracht van een regio hun plan uit en ontvangen daarvoor een vergoeding.

Deelnemende regio’s zijn: Achterhoek, Oostelijk Flevoland, Rijn-Maasmonding en Midden Zeeland.

Meer informatie