Gandhi, torens 2 en 4

Oproep

In 2020 lanceerden de Molenbeekse Woningen en de BGHM een haalbaarheidsstudie voor de renovatie van de Gandhi site, die deel uitmaakt van het naoorlogse erfgoed van sociale woningbouw. Er werden verschillende scenario’s onderzocht om de toekomst op lange termijn van deze 5 sterk verouderde woontorens te verzekeren en ze nieuw leven in te blazen. Vandaag krijgen de plannen vorm met het renovatieproject van de eerste 2 torens. De Molenbeekse Woningen is op zoek naar een multidisciplinair team met voldoende technische expertise en draagkracht om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

De opdracht beoogt de grondige renovatie van de torens 2 en 4 om ze aan te passen aan de huidige normen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het verbeteren van de energetische performantie en het bevorderen van het gebruik van circulaire materialen. Naast de radicale verbetering van de leefbaarheid en functionaliteit van de woningen, moeten de voorgestelde woningtypes beter overeenstemmen met de gezinssamenstelling van het doelpubliek van de Molenbeekse Woningen.

Daarnaast dient de site, die momenteel erg gefragmenteerd is, volledig opnieuw worden ontworpen om ze beter te verankeren in de omgeving. Daartoe worden de sokkels van de gebouwen geactiveerd met buurt -en gemeenschapsvoorzieningen. We streven er ook naar om de site gezelliger, groener en inclusiever te maken, met een betere leesbaarheid. De vraag met betrekking tot de opwaardering van de ondergrondse parkeergarage is eveneens een belangrijk onderdeel van de studieopdracht.

Aangezien de overige gebouwen op de site bewoond blijven tijdens de renovatie van de twee eerste torens, moeten er goed nagedacht worden over de planning van de werkzaamheden in fasen, de tijdelijke inrichting van de site tijdens de werken, en de betrokkenheid van de bewoners. Ook een doordachte budgettaire benadering is een belangrijke uitdaging voor de opdrachtgever. De opdracht werd daarom opgedeeld in vaste en voorwaardelijke schijven.

OPDRACHTGEVER: De Molenbeekse Woningen en BGHM
ADRES: Mahatma Gandhilaan
PROGRAMMA: Volledige renovatie van de Gandhi torens 2 en 4 en van de omgeving
BUDGET: € 25.709.215,86 excl. BTW
ERELOON: Het ereloon ligt vast op 12,5% van het bedrag der werken
VERGOEDING: Een vergoeding van € 17.500 wordt toegekend aan elk team dat een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.

UITERSTE INDIENINGSDATUM:
04.12.2023 om 12u (middag)

Meer informatie