Gemeenschapsruimtes in het Ursulineninstituut

Oproep

Op de Sacré-Coeur-site, een van de twee campussen van de secundaire school van het Institut des Ursulines in Koekelberg, start een renovatieproject dat wordt ondersteund door een Schoolcontract. Dit initiatief heeft als doel de band tussen de school en de wijk te versterken. Het project omvat twee verschillende ingrepen die onder eenzelfde opdracht vallen. Aan de ene kant wordt het bestaande gebouw aan de Huidevetterijstraat getransformeerd tot een polyvalente sportvoorziening die opengesteld wordt voor de wijk, met de toevoeging van een conciërgewoning. Anderzijds voorziet de opdracht ook in de renovatie van de refter en de keuken van het hoofdgebouw, die momenteel in slechte staat verkeren, tot nieuwe lichte en aangename ruimten.

Het gebouw in de Huidevetterijstraat 33 is eigendom van de school en dient momenteel als opslagplaats voor de bouwwerken op de site. De twee sportzalen van de school zijn klein, hebben geen kleedkamers en zijn voortdurend in gebruik. Een van de grote uitdagingen die de diagnose van het Schoolcontract naar boven heeft gebracht, is het ontbreken van voorzieningen aangepast aan jongeren (ruimten voor ontmoeting, sport, cultuur, …) en vooral aan jonge meisjes.

De vzw Institut des Ursulines is op zoek naar een multidisciplinair team (architectuur, stabiliteitstechnieken en speciale technieken, advies EPB en akoestiek, en veiligheids- en gezondheidscoördinatie) om een volledige ontwerpopdracht uit te voeren in het kader van de transformatie en ingrijpende renovatie. Naast aspecten van stedelijke integratie en de ruimtelijke kwaliteit van de functies, zal er bijzondere aandacht worden besteed aan circulariteit en duurzaamheid, vooral wat betreft de materiaalkeuze. Het naleven van de planning en het budget is eveneens een van de grote aandachtspunten van dit project.

OPDRACHTGEVER: vzw Institut des Ursulines
ADRES: Huidevetterijstraat 33 en Jules Debeckerstraat 71, 1081 Koekelberg
PROGRAMMA: Een polyvalente sporthal open voor de buurt en een conciërgewoning + renovatie van de refter en de keuken
BUDGET: € 1.310.000 excl. BTW
ERELOON: Het ereloon ligt vast op 14% van de kosten van de werken
VERGOEDING: Een vergoeding van € 4.000 wordt toegekend aan elk team dat een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.

UITERSTE INDIENINGSDATUM:
30.11.2023 om 11u

Meer informatie