Herinrichting van het dorpsplein van Huldenberg

Oproep

Het gemeentebestuur van Huldenberg zoekt een ontwerpteam voor de transformatie van de stenige omgeving tot een aangenaam, onthard en groenblauw dorpshart, kaderend binnen een toekomstvisie voor de ruimere omgeving van de IJse.

Huldenberg is gelegen in de IJsevallei en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van bronnen. Anno 2023 vinden we niet veel ruimte voor water en groen meer in de dorpskern. Het dorpscentrum zou een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van de gemeente moeten zijn, maar is dat nu niet. Hier komen nochtans verschillende lokale voorzieningen samen: winkels, horeca, gemeentehuis, sporthal, bibliotheek, basisschool, etc. Het centrum biedt evenwel onvoldoende verblijfskwaliteiten die deze functies ondersteunen. Ook de bronwaterpomp, die in de vooroorlogse periode nog dienst deed als publieke wasplaats, heeft zijn verbindende karakter verloren. Vandaag wordt het bronwater met een debiet van 2,4m³/uur rechtstreeks afgeleid naar de riolering. Door de grote verharde oppervlakte met weinig ruimte voor groen en water scoort de huidige inrichting van de publieke ruimte zeer laag op de gezondheidstoets. De luchtkwaliteit en het geluidsniveau zijn slechter dan de advieswaarden. Daarnaast is de hittekwetsbaarheid in het centrum hoog. Ongeacht de mogelijke verbindende elementen, zoals het terras van Taverne Rochus en de wekelijkse markt, vormt het centrumplein geen kwalitatieve ontmoetingsruimte.

Het is de ambitie van de opdrachtgever om het dorpsplein te transformeren tot een aangenaam en groenblauw dorpshart door minstens 60% van de ruimte te ontharden. Het nieuwe plein is geënt op de IJsevallei, geeft ruimte aan water en staat in relatie tot de omliggende groenassen, die tot in het centrum reiken. Het centrumplein vormt het groene hart dat deze groenassen verknoopt. De aanwezige vredesboom wordt in deze aanleg geïntegreerd. De nieuwe groene ruimte brengt de inwoners samen en draagt bij tot het milderen van de effecten van de klimaatverandering. Zeer dicht bij het plein is een grote kleuter- en lagere school gelegen. De recreatiemogelijkheden die voorzien worden op het plein zijn afgestemd op jonge kinderen, maar ook de oudere dorpsbewoner moet er aangename rustplekken vinden. De ontwerpers verkennen de potenties voor een grotere zicht- en beleefbaarheid van de IJse ter hoogte van de Elzasstraat en de achterliggende parking, en voorzien een gefaseerde ontwikkeling. De unieke ruimtelijke relatie met de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt versterkt.

Meer informatie