Het Stadsranden-lab

Oproep

Het stadsranden-lab, een initiatief van ARCAM en BNA Onderzoek, gaat in de eerste helft van 2020 op zoek naar nieuw typologieën voor de stadsranden, waarbij Amsterdam als testcase dient. Hierbij is het vertrekpunt het omringende landschap, dat in 2019 door ARCAM is geanalyseerd in het kader van het ‘Parlement van de scheggen’.

Meedoen en een team inschrijven
Voor het Stadsranden-lab worden 5 teams gezocht voor de vijf testlocaties (1 team per locatie). De teams zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan uit tenminste een architect, een stedenbouwkundige of landschapsarchitect een derde zelf gekozen discipline. De deelnemers aan een team werken bij minstens twee verschillende bureaus. Het team kan daarnaast een adviserende schil inrichten, maar krijgt vanuit de projectleiding ook contacten aangereikt van mensen die in een lokale klankbordgroep zitting kunnen nemen en kennis over het gebied in kunnen brengen. De teams werken op een level playing field (dus niet in een opdrachtgever-opdrachtnemer situatie) en in een pre-concurrentiële setting met vertegenwoordigers uit het gebied en de gemeente aan ontwerpvisies voor een van de locaties.

De trekker van het team is een BNA-lid (overige deelnemers aan het team hoeven dit niet te zijn)

Bekijk alle voorwaarden op de website van ARCAM of BNA Onderzoek.

Informatiebijeenkomst
Wil je weten of de ontwerpstudie iets voor je is? Kom dan op 17 januari 2020 naar de informatiebijeenkomst bij ARCAM.

Meer informatie