HOP: Haagse Openbare ruimte Prijs 2024

Prijsvraag

Haagse Openbare ruimte Prijs (HOP) 2024

Projecten kunnen worden ingezonden van 20 juni 2024 t/m 28 juli 2024.

Voor de derde keer organiseert Platform STAD de HOP, de Haagse Openbare ruimte Prijs. Den Haag kent een bijzondere traditie van het constant verbeteren van de openbare ruimte in de stad. Echter zijn er volop nieuwe uitdagingen voor het goed inrichten en functioneren van de openbare ruimte.

Met elk nieuw ontwerp wordt opnieuw een afweging gemaakt tussen al deze opgaven, ambities en belangen. Met de HOP kijken we weer goed naar de nieuw ingerichte openbare ruimtes die Den Haag rijk is. Welke nieuwe projecten en bewonersinitiatieven zijn gerealiseerd? En in hoeverre bieden deze een antwoord op de uitdagingen van Den Haag?

Platform STAD onderstreept met de HOP het grote belang van een goede openbare ruimte voor alle Hagenaars en Hagenezen. De prijs stimuleert het bewust omgaan met en inrichten van de openbare ruimte. Maar vooral wil Platform STAD samen met ontwerpers, opdrachtgevers en bewoners het publieke leven in de openbare ruimte van Den Haag vieren.

Meer informatie