“How dare you?” open call voor essays over klimaat en design – uitgesteld

Oproep

Het klimaat, iedereen praat erover. Discussies over ecologische rampen, klimaatmigratie en allerlei hieraan gerelateerde vormen van sociaal en politiek onrecht zijn aan de orde van de dag – discussies die op allerlei manieren raken aan het ontwerpvak. How dare you? is een prikkelende, urgente serie events waarin we reflecteren op de rol van de ontwerper in de klimaatcrisis.

Ben jij een (schrijvende) ontwerper/architect, of heeft jouw beroepspraktijk raakvlakken met dit thema? Voor eerste de editie op donderdag 23 april in Maastricht zoeken wij essays die reflecteren op de relatie tussen klimaat en design.

Klimaat & design

Reflectie op de relatie tussen design en klimaat heeft een rijke traditie. Sinds de publicatie van Victor Papaneks Design for the Real World in 1971 is de relatie tussen design en overconsumptie uitgebreid beschreven en bediscussieerd. Ook in Nederland is in diezelfde periode het gesprek over de schaduwzijde van het industriële product en de gebouwde omgeving in een stroomversnelling geraakt, onder meer door het eerste rapport van de Club van Rome, The Limits to Growth (1972) en de publicatie van het boek Dingen Vormen Mensen. Een studie over produktie, consumptie en cultuur (1972) van designcriticus Simon Mari Pruys. In onze huidige tijd hebben we Greta Thunberg, Timothy Morton, Dirk Sijmons en vele anderen die ons waarschuwen én aanspreken op ons gedrag.

Added value of basisvoorwaarde?

Maar welke aspecten spelen concreet een rol in de dagelijkse praktijk van hedendaagse ontwerpers? Wat is er nodig om binnen het ontwerpvak positieve maatschappelijke impact niet te zien als added value maar als een basisvoorwaarde? Of plaatst de klimaatdiscussie de ontwerper in een onmogelijk spagaat tussen idealisme en bedrijfsvoering?

Doe mee aan de discussie! Op donderdag 23 april vindt de eerste editie van How dare you? plaats in Maastricht. Tijdens het avondprogramma zullen geselecteerde essays door de auteurs zelf worden voordragen. Selectie van de essays gebeurt op basis van een geschreven pitch van maximaal 250 woorden waarin je de inhoudelijke strekking van je essay weergeeft. E-mail je pitch uiterlijk zondag 22 maart 19:00 uur naar essays@howdareyou.design. Word je geselecteerd, dan is de deadline voor indiening van het essay woensdag 15 april 19:00 uur.

Over How dare you?

How dare you? is een initiatief van Designplatform Rotterdam en bestaat uit een serie van vier events waarin de relatie tussen klimaat en design centraal staat. De events worden georganiseerd in samenwerking met onze partners: Bureau Europa (Maastricht), Z33 (Hasselt), het Groninger Museum en Onomatopee (Eindhoven). Het doel van de serie events is een podium te bieden aan kritische reflectie op de verantwoordelijkheden van de ontwerper.

Wat zijn de criteria?
 • Je pitch is maximaal 250 woorden.
 • Pas na een eventuele selectie stuur je je essay in. Dit essay is maximaal 1200 woorden.
 • Pitch en essay zijn geschreven in het Nederlands of in het Engels.
 • Het essay is nieuw of eerder gepubliceerd, maar dan wel na 1 juli 2016.
 • De inzender dient (mede-)auteur te zijn van het essay.
 • De inzender, of een door de inzender aangewezen persoon, is beschikbaar om ’s avonds op donderdag 23 april in de Jan van Eyck Academie het essay voor te lezen.
Hoe ziet het selectieproces eruit?
 • Dien je pitch en essay in als Word-bestand (géén pdf of andere bestandstypen) in standaard lettertype, regelafstand 1,15 en lettergrootte 11, met als bestandsnaam de titel van het essay.
 • Geen afbeelding(en) toe- of bijvoegen.
 • Vermeld in de e-mail, dus niet in het document, je naam en je telefoonnummer. Wanneer het essay eerder is gepubliceerd, vermeld dan ook de publicatiedatum en de titel van het tijdschrift of de website.
 • Stuur je pitch uiterlijk zondag 22 maart 19:00 uur op naar essays@howdareyou.design.
 • De ingezonden pitches worden door de organisatie van How dare you?
 • Uiterlijk woensdag 25 maart 19:00 uur maakt de organisatie de selectie bekend.
 • Indien je geselecteerd bent, dien je het essay uiterlijk woensdag 15 april 19:00 uur in te sturen.

Voor het geselecteerde en ingediende essay is een vergoeding beschikbaar van € 0,37 per woord. Na afloop van het event wordt het essay op https://howdareyou.design gepubliceerd. Het essay dingt bovendien automatisch mee naar de Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek en de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek.

Partners voor de Maastricht-editie van How dare you? zijn Bureau Europa, Archined en de Jan van Eyck Academie. How dare you? wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Vragen over deze open call kun je stellen via essays@howdareyou.design.

Meer informatie