Huis van Stad en Regio Dordrecht

Prijsvraag

Het Stadskantoor van de gemeente Dordrecht voldoet niet meer aan de huidige eisen en zeker niet aan de eisen van de toekomst. Daarom maakt het Stadskantoor plaats voor woningbouw en verhuist meer naar het oosten in het perspectief van de grotere gebiedsontwikkeling Spuiboulevard. Hierdoor ontstaan zowel kansen voor de binnenstad als voor een nieuw Huis van Stad en Regio. Dit nieuwe Huis, met 20.000 m2 bvo, moet plaats gaan bieden aan een deel van de ambtelijke organisatie van de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden, Dordrecht Marketing/VVV en de Bibliotheek AanZet.
Om te komen tot een te realiseren ontwerp schrijft de gemeente de prijsvraag Huis van Stad en Regio Dordrecht uit onder ontwerpers. De gemeente heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren en de winnaar van de prijsvraag daarbij gedurende het hele proces te betrekken.
De prijsvraag wordt georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal en verloopt via TenderNed. Hier kunt u het reglement en alle bijlagen, waaronder ook de Nota van inlichtingen, downloaden.

geactualiseerd op 10-5
De verruiming van de toelatingseisen betreft de gevraagde ervaring, die moet worden aangetoond door middel van referentieprojecten. Voor de bijgestelde eisen wordt verwezen naar TenderNed, bijlage 11.
De vragenronde sluit op maandag 13 mei, 12.00 uur. Vragen kunnen uitsluitend worden gesteld via TenderNed.

Meer informatie