Intergenerationele woongemeenschap aan de schapenweg

Oproep

Het OCMW van Brussel wil in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Versailles een nieuw woningbouwproject ontwikkelen op twee percelen gelegen op de grens met Vlaanderen. De site gelegen langs de Schapenweg, die pittoreske zichten biedt op de velden, vormt de perfecte locatie voor de realisatie van een intergenerationele woongemeenschap en een collectieve voorziening beheerd door de gemeenschap.

De 30 geplande woningen richten zich op senioren en éénoudergezinnen, groepen die vaak moeilijk betaalbare huisvesting vinden. Het doel is om een gebouw te realiseren dat een intergenerationele dynamiek ondersteunt en verankerd is in de lokale gemeenschap. De opdrachtgever wil hiervoor samenwerkingen aangaan met het verenigingenleven in de wijk, zoals bijvoorbeeld met stadslandbouwinitiatieven in de nabijgelegen agrarische terreinen.

Het OCMW zoekt voor dit project een multidisciplinair team met vaardigheden op het vlak van architectuur, stabiliteit, speciale technieken, EPB-advies, akoestiek en landschapsontwerp. Het team moet voor de dag komen met een bijzondere gevoeligheid voor de leefbaarheid en het wooncomfort van deze betaalbare woningen.

OPDRACHTGEVER: OCMW van de Stad Brussel
ADRES: Japanse Torenstraat 34, 1120 Brussel
PROGRAMMA: Intergenerationele woningen en collectieve voorziening
BUDGET: € 6.287.357 excl. BTW
ERELOON: Het ereloon ligt vast op 12% excl. BTW
VERGOEDING: Een vergoeding van € 5.000 wordt toegekend aan elk team dat een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.

Meer informatie