Janson en Etudiants

Oproep

Op de Solbosch-campus ligt aan de achterzijde van het Maison des Etudiants het Janson-auditorium, dat werd gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1958. Het blijft een belangrijk symbool voor de ULB en is tot nog steeds haar grootste auditorium. Het auditorium kent een bijzondere constructietechniek met gespannen kabels. Het Maison des Etudiants werd gebouwd in 1928 en heeft opeenvolgende transformaties ondergaan. Eerst diende het als een ontvangstpaviljoen, daarna als conciërgewoning, klaslokalen, kantoren en andere multifunctionele ruimten. Sinds 2017 staat het gebouwencomplex op de erfgoedlijst.

De geklasseerde gebouwen zijn sinds hun bouw nooit grondig gerenoveerd en verkeren nu in zeer slechte staat. Tegelijkertijd kent de universiteit een aanzienlijke groei van het aantal studenten, waardoor nieuwe infrastructuur noodzakelijk en dringend is om hen plaats te kunnen bieden.

Het doel van het project is om de geklasseerde delen van dit complex te restaureren, er hedendaagse verbeteringen in aan te brengen en het historische erfgoed te herwaarderen vanuit een gebruiksperspectief dat verder gaat dan de universiteit. Het project omvat zowel de restauratie van alle geklasseerde delen als de renovatie van het Maison des Etudiants, het auditorium en alle aangrenzende ruimten. De gebouwen moeten als een geheel worden beschouwd, waarbij sommige elementen wel en andere niet geklasseerd zijn.

De ULB is op zoek naar een multidisciplinair team (architectuur, stabiliteit en speciale technieken) voor de volledige ontwerpopdracht van de restauratie en hedendaagse herwaardering van het Janson-auditorium en het Maison des Etudiants. De ULB beschikt over een Klimaatplan 2030. De restauratie van de gebouwen moet daarom exemplarisch zijn met een energie-efficiënte aanpak en respect voor de bouwrichtlijnen.

OPDRACHTGEVER: Université Libre de Bruxelles (ULB)
ADRES: Campus Solbosch – Franklin Rooseveltlaan 48 – 1050 Elsene
PROGRAMMA: Restauratie en hedendaagse opwaardering van het auditorium Janson en het studentenhuis
BUDGET: € 9.376.748 excl. BTW
ERELOON: Het ereloon ligt vast op 13% van het bedrag der werken
VERGOEDING: Een vergoeding van € 10.000 wordt toegekend aan elk team dat een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat en dat ten minste 50% van de punten voor elk gunningscriterium behaalt.

Meer informatie