Kavel 11 Amstelkwartier 3e fase

Aanbesteding

De gemeente Amsterdam (hierna: ‘de gemeente’) wil – na de tender voor kavel 10B (april 2023) – kavel 11 als tweede kavel van Amstelkwartier 3e fase invullen met een programma dat bestaat uit maximaal 7.500 m² bvo wonen (vrije sector koop of- huur dan wel middeldure huur) en maximaal 3.100 m² bvo niet-wonen (culturele – en zorgvoorzieningen, detailhandel, bedrijfs- annex kantoor- ruimtes) en technische ruimtes met bijbehorende parkeerplaatsen. De gemeente is op zoek naar een partij die bovengenoemd programma op kavel 11 kan ontwikkelen en realiseren. De keuze voor een partij komt tot stand door middel van een openbare selectie waarvoor deze brochure is opgesteld.

Het betreft een selectieprocedure in twee rondes. In de eerste ronde wordt u gevraagd om een visie op de criteria duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en programma. Daarnaast dient u een plan van aanpak voor het ontwikkelproces en referentieprojecten aan te leveren. In de tweede ronde wordt om een verdere uitwerking gevraagd van voornoemde criteria middels berekeningen met toelichting en onderbouwing, impressies (visualisaties) en specificaties.

Meer informatie