Multidisciplinair team Scheldebrug en kaaien

Aanbesteding

De Grote Verbinding is een project om de Ring rond Antwerpen te sluiten voor auto’s en fietsers. Tegelijkertijd wordt er ingezet op een modal shift waarbij 50% van de verplaatsingen met de fiets of openbaar vervoer gebeuren.

Om het fietsgebruik in de regio te stimuleren wordt de verbinding tussen het Ringfietspad en Scheldekaaien Nieuw Zuid op de rechteroever en de Beatrijslaan en de fietsroutes richting het Waasland op Linkeroever gerealiseerd.

De nieuwe Scheldebrug, voorzien van een opengaand deel i.f.v. het scheepvaartverkeer, zal een vlotte en comfortabele oversteek voor fietsers en voetgangers bieden. Tegelijkertijd vormt ze een nieuw baken in het stedelijke landschap dat beide oevers dichter bij elkaar brengt.

Voor wie wacht bij een openstaande brug zullen aantrekkelijke wachtplaatsen met de nodige beschutting voorzien worden op beide oevers. Op rechteroever wordt de wachtplaats uitgebreid met een uitkijkplatform; een bestemming voor mensen die in alle rust willen genieten van het fantastische zicht op de Schelde en de Antwerpse Rede.

Ter hoogte van de aanlanding op de rechter oever zal omwille van een grote verwevenheid met de nieuwe brug, ook de herinrichting van de kaaien uitgevoerd worden binnen deze opdracht. Hier komt een bijzondere park- en pleinruimte, met inbegrip van een casco polyvalente zaal, ingericht voor een grote verscheidenheid aan programma die zorgt voor de nodige levendigheid en aantrekking. De noodzakelijke stabilisatie van de kaaimuur en de verhoging van de waterkering op de rechteroever wordt ruimtelijk geïntegreerd in deze ambitie.

Heb je interesse in deze ontwerpopdracht dewelke tot stand zal komen door middel van een Design, Build & Maintain-procedure?

Meer informatie