NL bouwprofessionals in Z-Afrika 1902–61

Oproep

Nederland en Zuid-Afrika kennen een lange gedeelde geschiedenis. Toch is de bouwkundige erfenis die in de twintigste eeuw in Zuid-Afrika is nagelaten door Nederlanders nog niet bestudeerd.

Om dit thema te verkennen beginnen wij, in samenwerking met de Universiteit van Pretoria, nu aan een onderzoek onder de titel ‘Tectonic ZA Wilhelmiens 1902–1961’. Hierover willen wij in najaar 2020 een boek publiceren, maar ook zullen websites en databases aangevuld worden met relevante gegevens. De focus van het project ligt op de in Nederland geboren en opgeleide bouwprofessionals – denk aan architecten, tekenaren, ingenieurs, bouwaannemers, producenten van bouwmaterialen en componenten, waterbouwkundigen enz. die tussen 1902 en 1961 in Zuid-Afrika en Namibië (voormalig Zuidwest Afrika) actief waren.

Er is tot nu toe nauwelijks onderzoek over deze personen, uitgevoerde werken en bedrijven gedaan, maar wij hebben wel indicaties dat de Nederlandse immigranten een grote en interessante bijdrage hebben geleverd aan de twintigste-eeuwse architectuur en stedenbouw in Zuid-Afrika. Dit betreft onder meer kerken en civiel-technische werken.

Als u informatie hebt over een persoon, gebouw of onderneming van ons interessegebied, zouden we u bijzonder dankbaar zijn als u met ons contact wil opnemen.

U kunt het redactieteam per email bereiken bij tectoniczaw@gmail.com

Meer informatie