NRP Gulden Feniks 2022

Oproep

De NRP Gulden Feniks dé prijs voor de meest excellente voorbeelden van renovatie- en transformatieprojecten. De NRP Gulden Feniks brengt deze voorbeelden voor het voetlicht om interessante informatie zoals succesfactoren en leerpunten uit de verschillende projecten over te dragen. De prijs heeft dan ook als motto ‘een prijs om van te leren’.

Drie categorieën en een wildcard
De NRP Gulden Feniks wordt jaarlijks uitgereikt in drie categorieën: renovatie, transformatie en gebiedstransformatie. Een wildcard kan als extra prijs worden uitgereikt aan een bijzonder project, dat met een relatief lage investering per m2 een grote impact heeft. Deze bijzondere projecten lopen dwars door de drie categorieën. Zij kunnen ook een tijdelijk karakter hebben.
De prijs bestaat uit een beeldje en een plaquette voor elk van de maximaal vier winnende projecten.

Renovatie, transformatie, gebiedstransformatie
Onder renovatie wordt voor deze prijs verstaan: panden die door herstel en/of gedeeltelijke vernieuwing een aantoonba­re, duurzame toekomstwaarde hebben gekregen met behoud van hun oorspronkelijke functie. Transformatie betreft panden die een geheel nieuwe toekomst heb­ben gekregen door een verandering van functie. Gebiedstransformatie wil zeggen: de herontwikkeling van bestaand bebouwd gebied, dat een versterkte of vernieuwde betekenis heeft gekregen en waarbij de bestaande bebouwing een substantiële rol speelt.

NRP Gulden Feniks 2022
Het verloop van de prijs is beschreven in het reglement. De beoordeling van de inzendingen is in handen van een breed samengestelde, deskundige vakjury. De inzendtermijn van NRP Gulden Feniks 2022 start op 10 februari en sluit op 30 juni 2022, 12.00 uur. U kunt ook tot 12 juni 2022 een voordracht doen van een project dat in 2021 is opgeleverd.

Meer informatie