NRP Gulden feniks

Prijzen

Dé nationale prijs voor renovatie en transformatie van de gebouwde omgeving.
Het vastgoed van de toekomst staat er al. Renovatie en transformatie van de bestaande bebouwde omgeving is onmisbaar in het verduurzamen en toekomstbestendig maken van onze leefomgeving. Het kan daarbij ook nog eens kwaliteit toevoegen aan steden, dorpen en het landschap. Daarom reikt NRP sinds 2011 de Gulden Feniks uit. Voorbeeldstellende projecten worden hiermee onder de aandacht gebracht en geleerde lessen en inzichten worden gedeeld met de sector. De Gulden Feniks is een prijs om van te leren.

Van 5 februari tot en met 15 maart 2024 kan iedereen een project indienen.De Gulden Feniks wordt uitgereikt voor projecten in drie categorieën: Renovatie, Transformatie, en Gebiedstransformatie.

Meer informatie