OPEN CALL voor dorpsmakers

Oproep

AR-TUR nodigt kunstenaars, architecten, stedenbouwkundigen of landschapsarchitecten, theatermakers, auteurs, experten en anderen uit om een voorstel in te dienen voor een dorpsdramaturgie als deel van het DORPSMAKERSFESTIVAL 2023. We dagen je uit om een regeneratieve toekomst voor de dorpen in de Kempen op te roepen of te verbeelden.
AR-TUR platform voor architectuur en ruimte

AR-TUR heeft ambitieuze plannen. Business-as-usual is immers geen optie meer voor de architectuur van vandaag. De maatschappelijke uitdagingen die raken aan ruimtelijke kwaliteit zijn te complex en enorm. En dat is nog meer het geval in de rurale omgeving; die stond nooit sterker onder druk van lokale en globale evoluties, maar blijft een blinde vlek als het gaat over aandacht, expertise en middelen.

Wij vinden dat de architectuursector deel moet worden van de oplossing, in plaats van deel te zijn van het probleem. AR-TUR wil vanuit een onafhankelijke positie en door het aanboren van ontwerpexpertise en verbeeldingskracht een positieve impact creëren, in het bijzonder op de ruimtelijke kwaliteit van dorpse en kleinstedelijke omgevingen.

In de vrije culturele ruimte van het Kempenlab ontstonden de voorbije jaren boeiende inzichten en tools rond diverse ruimtelijke uitdagingen. In de toekomst willen we verder inzetten op hoe architectuur meer nog dan duurzaam ook echt regeneratief kan zijn. We willen daarbij zoveel mogelijk mensen blijvend betrekken in dorpsmakerscommunities.

Vergoeding

We hebben een artist fee beschikbaar van maximum € 3.000. Daarnaast is er een (beperkt) productiebudget beschikbaar voor aan te tonen productiekosten. Begroting bij te voegen bij voorstel.

Indienen voorstel

Stuur je voorstel naar info@ar-tur.be. Je voorstel bestaat uit max. 1 A4 tekst aangevuld met beeldmateriaal, samen met een eventuele begroting, een cv en portfolio (mag online).

Jury

De voorstellen worden beoordeeld door Glenn Geerinck (de Warande), Breg Horemans (TAAT / KULeuven), Kunstenplatform PLAN B (Leontien Allemeersch, Vincent Foquet, Ewoud Vermote), Regis Verplaetse (UR architects), Edith Wouters en Sien Beyens (AR-TUR).

Deadline

De deadline om een voorstel in te dienen is 5 juni 2023. De geselecteerde dorpsdramaturgen maken we bekend in de loop van juni 2023.

Meer informatie