Open call voor Randwyck

Oproep

Bureau Europa verzamelt ideeën en dromen

In de Maastrichtse buurt Randwyck staan veranderingen op stapel. Wij vragen creatieve denkers en makers om hun ideeën en dromen voor dit project te verbeelden: wat willen ze maken voor de vernieuwde wijk? De gemeente Maastricht bundelt samen met diverse partners de krachten om in de komende jaren Randwyck, met de Health Campus als speerpunt, door te ontwikkelen. Lees meer…

Bureau Europa, platform voor architectuur en design ondersteunt het grote verbeterproces en organiseert een dialoog waarbij de schetsen fungeren als inspiratie voor wensen, dromen en ideeën voor Randwyck. Wie een idee heeft voor een kunstwerk, essay of ontwerp kan een korte schets maken en opsturen. Wie geselecteerd wordt krijgt de kans om het plan uit te werken in een poster, object of afbeelding.

Interesse? Kijk dan voor meer informatie op de website en stuur voor 1 december 2023 je CV, een portfolio en een conceptomschrijving naar info@bureau-europa.nl.

Is het idee geselecteerd, dan bieden we een opdracht aan om de schets verder uit te werken tot een presentatie. Voor deze uitwerking is een vergoeding van € 500.- per persoon beschikbaar en €250 voor de uitwerking in materialen. De resultaten worden gepresenteerd in Bureau Europa, Boschstraat 9, Maastricht.

Meer informatie