OPEN CALL: Water as Leverage

Oproep

Sarah Ichioka, de IABR–2020–Curator voor Water as Leverage, en de IABR nodigen uit best strategies en practices in te dienen in reactie op de OPEN CALL: Water as Leverage. We kijken uit naar concrete ontwerpvoorstellen, bij voorkeur ontwikkeld in productieve samenwerking met lokale, regionale en nationale overheden en andere stakeholders. De geselecteerde projecten worden samen met andere projecten gepresenteerd in Flows (werktitel), een van de hoofdtentoonstellingen van IABR–2020–DOWN TO EARTH, die plaatsvindt in de Keilezaal, in het Merwe-Vierhavensgebied in Rotterdam.

IABR–2020–DOWN TO EARTH vertrekt vanuit het standpunt dat we worden geconfronteerd met de diepste crisis die we ons als mensheid kunnen heugen. We moeten de manier waarop we de aarde bewonen en gebruiken zeer dringend heroverwegen. Verandering is nodig op een schaal waarvoor ‘geen gedocumenteerd historisch precedent bestaat’, waarschuwt de Verenigde Naties.
We moeten daarom heel snel in klimaatactie komen, een nieuwe politieke oriëntatie ontwikkelen en, vanuit het ontwerp gedacht, veel meer dan nu een op transformatie gerichte, werkelijk integrale aanpak van stedenbouw in praktijk gaan brengen. Een ontwerp-uitdaging dus die één-op-één verweven is met politieke strijd en de noodzaak van culturele transformatie.

De curatoren stellen daarom dat ontwerpers zichzelf en hun werk moeten gaan beschouwen als een vorm van politiek activisme…

Lees voor meer informatie verder op onze website.

Meer informatie