Open Oproep 38 Vlaams Bouwmeester

Oproep

De Open Oproep procedure van de Vlaams Bouwmeester is vernieuwd sinds de vorige editie (januari 2019). Projecten binnen Open Oproep worden gegund via een ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ kandidaturen voor de nieuwe Open Oproep kunnen ingediend worden tot zondag 25 augustus 2019, 23u. Er zijn drie projecten waarvoor men zich kan inschrijven.

Meer informatie