Open Oproep 45 online

Oproep

Bekijk de projecten en de selectieleidraad en stel je kandidaat vóór 24 februari 2023 om 11u

Open Oproep 45 is gepubliceerd. U kan zich kandidaat stellen voor drie nieuwe projecten. De kandidaatstelling loopt tot 24 februari 2023, 11u. De eerste selecties zullen bekendgemaakt worden medio april 2023. U vindt per project alle informatie over de minimumeisen, de selectiecriteria, de in te dienen documenten en de inhoud van het portfolio in een selectieleidraad. Gelieve hiermee rekening te houden bij uw kandidaatstelling.

We blijven inzetten op de ondersteuning van de opdrachtgever bij de opmaak van zijn projectdefinitie, in de overtuiging dat het stellen van een scherpe vraag de creativiteit van het antwoord bevordert. Daarnaast willen we de opdrachtgever, aan de hand van de Open Oproep procedure, de mogelijkheid bieden om uit zeer diverse offertes te kunnen kiezen. Ten slotte willen we de Open Oproep laagdrempelig houden. Kandideren voor overheidsopdrachten architectuur moet eenvoudig blijven en moet ook mogelijk zijn voor kandidaten zonder uitgebreid portfolio. Via de Open Oproep willen we jonge ontwerpers de kans blijven geven om een eerste overheidsopdracht te realiseren. Het internationale succes van onze jonge generaties ontwerpers toont aan, dat zowel bouwheren als ontwerpers hiervan de vruchten plukken.

Bouwmeester Erik Wieërs en zijn team wensen iedereen veel succes bij de kandidaatstelling!

Meer informatie