Open Oproep 47 online

Oproep

Zeven nieuwe projecten, stel je kandidaat voor 23 februari 2024, 11u

Open Oproep 47 is gepubliceerd. U kan zich kandidaat stellen voor zeven nieuwe projecten. De kandidaatstelling loopt tot 23 februari 2024, 11u. De eerste selecties zullen bekendgemaakt worden in april 2024. U vindt per project alle informatie over de minimumeisen, de selectiecriteria, de in te dienen documenten en de inhoud van het portfolio in een selectieleidraad. Gelieve hiermee rekening te houden bij uw kandidaatstelling. Zoals steeds kan u de projecten online bekijken en kan u de projectbundel downloaden.

Meer informatie