Open Oproep Bouwen vanuit de bodem

Oproep

Voor onderzoeksvoorstellen van ruimtelijk ontwerpers die in samenwerking met belanghebbenden en deskundigen willen werken aan verstedelijkingsvraagstukken waarbij de ondergrond centraal staat.

Verstedelijking zonder de ondergrond serieus te nemen, of deze zelfs te belasten, kan niet langer en een omslag is nodig. Een vitale ondergrond is immers onmisbaar voor een toekomstbestendige aanpak van de verstedelijkingsopgave. Met deze oproep stellen we ontwerpers in staat om in samenwerking met overheden, organisaties, deskundigen en burgers te werken aan voorstellen om de relatie tussen onder- en bovengrond te herstellen.

Voorstellen kunnen worden ingediend door ruimtelijk ontwerpers die een samenwerking aangaan met een breed palet aan belanghebbenden en deskundigen. Denk aan provincies, waterschappen, gemeenten, netwerkbeheerders, energie-, water- en telecomleveranciers, grondeigenaren, gebiedsontwikkelaars, maatschappelijke initiatieven, marktpartijen, erfgoedspecialisten, water- en bodemkundige experts, en bewoners.

Deze open oproep richt zich op projecten waarmee op basis van ontwerpend onderzoek, vernieuwende perspectieven, strategieën, arrangementen en oplossingen voor de verstedelijkingsopgave worden ontwikkeld die de condities van de ondergrond serieus nemen én er productief gebruik van maken.

Zie ook het event: Inspiratiesessie – Bouwen vanuit de bodem.

Meer informatie