Open Oproep eenzaamheid in IJsselmonde

Oproep

Groot IJsselmonde is een of wellicht wel hét voorbeeld van de naoorlogse tuinstad. Met het opgroeiende kind als uitgangspunt is hier een leefomgeving gecreëerd met veel ‘licht, lucht en ruimte’ en diverse ‘tussenruimtes’ als schakel tussen het openbare leven en het gezinsleven. Vandaag de dag huisvest Groot IJsselmonde een rijke mix van mensen; van bewoners van het eerste uur tot nieuwkomers. In het licht van de zoektocht naar ‘goede groei’ van Rotterdam, werpt dit de vraag op: hoe kan de openbare ruimte anno nu de levensloop van alle inwoners – ongeacht leeftijd, achtergrond of talent – stimuleren?

Welke mensen of groepen vallen nu tussen de wal en het schip? Wie missen hier – om welke reden dan ook – de aansluiting met het openbare leven? En welke interventies zouden deze ‘missing links’ in hun leefomgeving kunnen verhelpen? Deze vragen vormen dit najaar het vertrekpunt van het ontwerpatelier “Onverwachte ontmoetingen in de Tuinstad van de 21ste eeuw”, waarin drie ontwerptalenten ieder de kans krijgen om te starten met een eigen ontwerpend onderzoek. Voor iedere geselecteerde ontwerper is een budget van €4.000 excl. btw beschikbaar.

Meer informatie