Open Oproep Resilient Communities

Oproep

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil met deze open oproep de creatieve industrie in Nederland en Afrika verbinden en gelijkwaardige samenwerking en uitwisseling bevorderen. Ontwerpers, makers en architecten worden gevraagd actuele thema’s en vraagstukken te agenderen die zich verhouden tot de stad, haar omgeving en de gemeenschappen die er leven.

Meer informatie