Open Oproep Wegen naar Welzijn

Oproep

Voor ruimtelijk ontwerpers die met overheden, belanghebbenden en deskundigen willen werken aan de mobiliteitsopgave in Nederland. Hoe kan de ingrijpende mobiliteitstransitie waar Nederland voor staat zo worden aangepakt dat mobiliteit wordt ingezet als middel om de kwaliteit van leven van íedereen te verbeteren?

Voorstellen kunnen worden ingediend door ruimtelijk ontwerpers die een brede coalitie aangaan met belanghebbenden, van beleidsmakers en uitvoerders tot beheerders en deskundigen. Denk aan provincies, waterschappen, gemeenten, vervoersbedrijven, grondeigenaren, gebieds- en projectontwikkelaars, maatschappelijke initiatieven, kunstenaars, erfgoedspecialisten en mobiliteitsexperts, maar zeker ook aan (groepen) burgers. Let op: Ontwerpers treden op als hoofdaanvrager en zijn projectverantwoordelijk. Samenwerkende partijen treden op als medeaanvrager.

Meer informatie