[OPROEP AAN ONTWERPERS] EEN NIEUWE LOOK VOOR HET DEMUYTER STADION

Oproep

Het sportcentrum Albert Demuyter, gelegen in de wijk van het kerkhof van Elsene tussen de cité Volta en de spoorweg, heeft een nieuw elan nodig. Het is de belangrijkste sportfaciliteit van de gemeente en bestaat uit verouderde infrastructuur die onvoldoende plek kan bieden aan alle activiteiten die er plaatsvinden. De gemeente Elsene wenst een nieuwe toekomst voor haar sportcentrum om de infrastructuur te verbeteren en toegankelijk te maken voor een breder publiek. De opdracht omvat de formulering van een duurzame en coherente visie voor de site, waarbij de behoeften van de gebruikers en de omwonenden worden geïntegreerd en de economische impact van het project wordt bestudeerd.

De dienst Architectuur van de gemeente Elsene is daarom op zoek naar een multidisciplinair team (architect, stedenbouwkundige, ontwerper van de openbare ruimte, sport- en vrijetijdsdeskundige, mobiliteitsexpert, energie- en technisch adviseur, econoom, projectmanagementexpert) om het ruimtelijk, programmatisch en economisch potentieel van de site te analyseren in dialoog met de gebruikers, de bewoners en de institutionele actoren. Het doel: een ruimtelijke strategie en een financiële en operationele montage voorstellen voor de herstructurering van het stadion, samengevat in een masterplan.

De opdracht bestaat uit een vaste schijf (analyse, opportuniteitsstudie, ontwikkelingsscenario’s, participatief proces, uitwerking van het masterplan en de operationele montage) en een voorwaardelijke schijf (ondersteuning aan de opdrachtgever tijdens de uitvoeringsduur van het project).

ERELOON: Voor de vaste schijf is er een forfaitair ereloon van 85.000 euro exclusief BTW;
Voor de voorwaardelijke schijf zijn de erelonen gebaseerd op veronderstelde hoeveelheden voor verschillende posten.
VERGOEDING: € 2.500 toegekend aan elk team dat is uitgenodigd om in te schrijven en dat een regelmatige offerte heeft ingediend.

UITERSTE INDIENINGSDATUM: 09.11.2020 om 12:00

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en zal het adviescomité bijstaan bij de selectie en gunning.

Meer informatie