Oproep ontwerpers sociale woningen Arena, Deurne-Zuid

Oproep

De sociale huisvestingsmaatschappij, Woonhaven Antwerpen, gaat op zoek naar een ontwerpteam voor de vervanging van bestaande appartementsgebouwen in de noordrand van de Arenawijk in Deurne-Zuid.

In de jaren ’60 drukte modernistisch architect Renaat Braem zijn stempel op dit bijzonder stuk stad met de bouw van sociale woningen en de grote Arenahal in een groen kader. Vandaag is de wijk aan vernieuwing toe. Er is een inrichtingsplan gemaakt dat de krijtlijnen uitzet voor de herontwikkeling van de Arenawijk. Het plan gaat uit van een groene, autoluwe woonwijk met vlotte verbindingen voor fietsers en voetgangers.

De bestaande appartementsgebouwen in de zuidrand worden gerenoveerd door AG Vespa. Daarnaast is er plaats voor nieuwe publieke functies zoals een school en een sporthal en wordt de publieke ruimte heraangelegd. De gebouwen in de noordrand voldoen technisch en planmatig niet meer aan de huidige normen en comforteisen en zullen gesloopt en vervangen worden door circa 289 nieuwe sociale woningen.

Klik hier voor meer info over de opdracht.

Stel je kandidaat vóór 14 juni 2022 om 12.00 uur.

Meer informatie