Panorama Lokaal

Oproep

Panorama Lokaal zoekt locaties op de rand van stad en groen, gebouwd in de jaren 60, 70 of 80, die we samen klaar kunnen maken voor de toekomst. Daarvoor zijn we op zoek naar lokale partijen die de energie en de ambitie hebben om samen hun wijk een nieuwe impuls te geven.

Gemeentes, woningcorporaties, bewoners en andere lokale betrokken partijen kunnen een coalitie vormen en een locatie aanmelden. Die locatie bestaat uit de woonwijk en het aangrenzende buitengebied. Het College van Rijksadviseurs selecteert uiteindelijk maximaal zeven locaties waarvoor de lokale coalities een opdracht gaan formuleren die gericht is op innovatie. Met die input gaan de creatieve teams in de volgende fase aan de slag.

Lees hier hoe u een locatie kunt aanmelden en welke regels er aan de prijsvraag verbonden zijn.

Meer informatie