Prijs: de beste mix met Ruimte voor Werk

Oproep

Prijs: de beste mix met Ruimte voor Werk!

Ruimte voor werk staat onder druk. De sterke focus op woningbouw en stijgende vastgoedprijzen leiden ertoe dat de maakindustrie en bedrijven met minder economische slagkracht uit de stad worden gedrukt. En dat is zonde. Want een stad heeft werk nodig. En werk heeft de stad nodig. Hoe zorgen we ervoor dat werk de stad niet hoeft te verlaten?

De coalitie Ruimte voor Werk is op zoek naar de beste voorbeelden in Nederland waarbij werken een belangrijke plek heeft in het stedelijk weefsel. Het gaat over praktijkvoorbeelden die betaalbare ruimte voor werk in de stad behouden, uitbreiden en ontwikkelen. De beste voorbeelden doen dat in samenhang met wonen en alle andere functies van een rechtvaardige en inclusieve gemengde stad.

Het beste praktijkvoorbeeld belonen we met een mooie prijs. Je kan tot 15 oktober inzenden.

Meer informatie