Prijsvraag Volksbelang 1895-Talis

Prijsvraag

Stichting Volksbelang schrijft ter gelegenheid van haar 125 jarig bestaan in samenwerking met woningstichting Talis en de gemeente Nijmegen een prijsvraag uit voor het ontwerpen van een woongebouw in de Hof van Holland.
De Hof van Holland ligt in een nieuw te ontwikkelen gebied in Nijmegen-Noord. Het moet als een nieuw centrumgebied voor de Waalsprong gaan functioneren met een mix van functies als wonen, winkelen en maatschappelijke voorzieningen.
De prijsvraag richt zich op een ontwerp voor de bouw van een wooncomplex van ca. 70 woningen, naast een nog te bouwen sporthal en basisschool.

Meer informatie