Rijnlandse Architectuur Prijs

Prijzen

In 2023 vindt een nieuwe editie plaats van de tweejaarlijkse Rijnlandse Architectuur Prijs ‘RAP071’. Vanaf vandaag (10 mei) kunnen architecten en inwoners projecten aandragen voor de groslijst via dit formulier. Uiterste indientermijn is 19 juni.

RAP071 is ingesteld om spraakmakende architectuur in regio Rijnland te belonen en stimuleren. De prijs wordt om het jaar toegekend en bestaat uit een publieksprijs en juryprijs.

Voor de RAP071 komen zowel nieuwbouw (groot of klein) als architectonisch interessante reconstructie of herbestemmings- projecten in aanmerking. Ook bruggen en andere bijzondere infrastructurele ontwerpen kunnen worden ingediend. Voorwaarden voor de deelnemende projecten is dat ze zijn opgeleverd tussen 1 juli 2021 en 1 september 2023, dat ze zich bevinden binnen één van de deelnemende gemeenten én dat de eigenaar van het project instemt met een eventueel bezoek van de jury.

De longlist wordt bekend gemaakt op 5 juli. De feestelijke uitreiking vindt plaats op 11 oktober in Biopartner 5.

Meer informatie