Rotterdam Architectuurprijs 2024

Prijzen

Ontwerpers, opdrachtgevers en bouwers zijn van harte uitgenodigd om hun projecten in te dienen voor de Rotterdam Architectuurprijs 2024. Ieder jaar brengt deze prijs de beste nieuwe projecten in de stad voor het voetlicht. Welke bouwwerken maken dit jaar kans op de prijs? Inzenden kan van maandag 12 februari tot en met vrijdag 8 maart 2024 via rotterdamarchitectuurprijs.nl.

De Rotterdam Architectuurprijs zoekt naar projecten die door vakmanschap, innovatie en samenwerking van betekenis zijn voor de stad. De prijs is bestemd voor de teams van opdrachtgever, bouwer en ontwerper, want juist het samenspel tussen deze partijen is cruciaal. Elk type bouwwerk kan meedingen naar de prijs, of het nu gaat om woningen, scholen, bedrijven of andere soorten bouwwerken zoals een brug of plein. Het kan gaan om nieuwbouw of transformatie, om kleine of grote bouwwerken: de Rotterdam Architectuurprijs wil recht doen aan de volledige architectuurproductie van Rotterdam.

Waaraan moet een bouwwerk voldoen?
– De bouwwerken bevinden zich binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam.
– De bouwwerken zijn tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 in gebruik genomen.

Alle informatie over de Rotterdam Architectuurprijs is te vinden op rotterdamarchitectuurprijs.nl.

Meer informatie