Selectiefase Architect voor de renovatie van het Museum Boijmans Van Beuningen

Prijsvraag

Deze tender behoort bij de Europese aanbestedingsprocedure volgens de concurrentiegerichte dialoog Architect voor de renovatie van het Museum Boijmans Van Beuningen. De Aanbestedende Dienst beoogt met deze aanbesteding de beste architect te selecteren voor deze opgave. Zie de aanbestedingsstukken voor een nadere omschrijving van de aanbestedingsprocedure en de een omschrijving van uit te voeren werkzaamheden.

Meer informatie