Sociale woningen Ekeren, Rozemaai

Prijsvraag

De woonwijk Rozemaai in district Ekeren wordt grondig vernieuwd. Rozemaai wordt omgeven door sterke ruimtelijke barrières, de Leo Baekelandstraat en Ferdinand Verbieststraat in het noorden, de Ekersesteenweg en het natuurgebied Oude Landen in het oosten en het tracé van de A12 aan de zuidwestzijde. Hierdoor is de wijk eerder op zichzelf gericht.

Rozemaai wordt nu stap voor stap omgebouwd naar een groen, ecologisch, recreatief en aantrekkelijk woongebied waar ruimte is voor ontmoeting, avontuur, spelen en ontdekken. De basisprincipes voor de herontwikkeling zijn vastgelegd in een masterplan. In een eerste fase kregen de Donkse Beekvallei en het Rozemaaipark vorm. Woonhaven Antwerpen renoveerde er reeds twee sociale woongebouwen.

Met deze opdracht wenst Woonhaven Antwerpen een volgende stap te zetten in de transformatie van de wijk. Op een braakliggend stuk grond (bouwveld 15a) wenst de sociale huisvestingsmaatschappij circa 139 sociale woningen, 28 bescheiden wooneenheden, een kinderdagverblijf en casco commerciële ruimte te realiseren. Het bouwveld is begrensd door de Karel Candaelstraat, de Lodewijk de Vochtstraat, de Eugeen Van Mieghemstraat en een nieuw te ontwerpen straat.

U kunt inlichtingen over de selectiefase aanvragen tot uiterlijk 4 maart 2020.

De uiterste datum om uw kandidatuur in te dienen is 12 maart 2020.

Klik hier voor meer info over de oproep.

Meer informatie