Stadsbouwprijs Amersfoort

Prijzen

De Stadsbouwprijs Amersfoort heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit van Amersfoort te bevorderen en goed opdrachtgeverschap te stimuleren. De prijsuitreiking wordt gezien als een geschikt discussie en ontmoetingsplatform voor ontwerpers, bouwers, woningbouwcorporaties, toeleveringsbedrijven, provinciale, regionale en lokale bestuurders en geïnteresseerde burgers.

De ambitie is om de Amersfoortse Stadsbouwprijs iedere twee jaar uit te reiken aan een bureau of een samenwerkingsverband van verschillende (ontwerp)bureaus. Ingezonden kunnen worden projecten op het vlak van stedenbouw, architectuur, landschapsontwerp en interieur en combinaties van deze disciplines. Vooralsnog kent de prijs twee categorie├źn: S en L op basis van de grootte van de voetafdruk van het project. In elke categorie zijn twee prijzen te winnen, namelijk een juryprijs en een publieksprijs.

De stadsbouwprijs ambieert een waardering vanuit een breder perspectief. Een goed project is meer dan de som der delen. Bij de waardering van projecten wordt ook gekeken naar de bijdrage van een project aan de publieke ruimte of aan woning- en functiediversiteit. De integrale benadering van de leefomgeving, zoals die doorklinkt in de Nieuwe Omgevingswet, vindt zo weerklank in de Stadsbouwprijs.

Let op: inzenden van projecten kan t/m 31 juli 2020 18.00 uur.

Meer informatie