Stuivenbergwijk Antwerpen

Oproep

De Stuivenbergwijk is een sociale woonwijk aan de Krijgsbaan en de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken. Ze werd oorspronkelijk gebouwd tussen de jaren 1945 en 1958, in opdracht van de toenmalige huisvestingsmaatschappij Beter Wonen.

Woonhaven Antwerpen gaat vandaag op zoek naar een ontwerpteam voor een architectuuropdracht voor de laatste herontwikkelingsfase. Deze vormt het sluitstuk van de integrale vernieuwing van de wijk.

Vier bestaande gebouwen met 128 appartementen vertonen bouwtechnisch allerhande gebreken en zijn niet meer aangepast aan de huidige veiligheids- en comforteisen. Twee gebouwen worden vervangen door nieuwe woonvolumes met 69 seniorenflats en ca. 55 geconventioneerde huurwoningen. In de twee andere gebouwen voorziet men een publiek programma (geen onderdeel van de opdracht).

Contactpersoon: Dhr. Bram Borghs, projecten@woonhaven.be.

Meer informatie