The Biennale as Metabolism

Oproep

Het Nieuwe Instituut en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceren een open oproep voor voorstellen van (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen en ruimtelijk onderzoekers die de onzichtbare stromen van materiaal, afval en arbeid blootleggen die schuilgaan achter de presentaties op de Architectuur Biënnale Venetië. Het in kaart brengen en visualiseren van dit metabolisme kan het inzicht en bewustzijn vergroten dat nodig is om een duurzamere biënnale te ontwikkelen die een positieve bijdrage levert aan het ecosysteem van Venetië.

Zie de website van Het Nieuwe Instituut of het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de voorwaarden.

Een voorstel kun je indienen tot uiterlijk woensdag 19 september 2022 via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde ‘Architectuur Biënnale Venetië #1_Publiek Parallelprogramma Nederlands paviljoen’.

Meer informatie