Toekomstbestendig landelijk gebied

Oproep

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil ruimtelijk beleid op alle schaalniveaus met elkaar verbinden en versterken en lanceert hiervoor de nieuwe Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. De regeling heeft een looptijd van een jaar en sluit inhoudelijk aan bij de grote opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het biedt ruimte aan circa 200 innovatievouchers, waarmee decentrale overheden en semipublieke organisaties extra ontwerpkracht kunnen inschakelen bij het verkennen en het versterken van hun beleid. Met de vouchers kunnen zij aan ruimtelijke ontwerpers en onderzoekers een opdracht verstrekken voor een ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van die grote opgaven. Voor de selectie van vouchervoorstellen schrijft het fonds in 2021 acht open oproepen uit, deze oproep is de vierde in die reeks.

Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1
– budget € 500.000
– doorlopend indienen vanaf 1 juli t/m 30 september 2021
– uitslag volgt uiterlijk binnen zes weken na indiening
– startdatum project binnen een maand na toekenning
– looptijd project is 1 tot 3 maanden
– € 10.000 tot € 30.000 incl. btw per innovatievoucher
– circa 25 voorstellen worden geselecteerd
– positief beoordeelde voorstellen die uiterlijk 16 augustus zijn ingediend, komen in week 36 samen voor de start van het kennisuitwisselingstraject
– positief beoordeelde voorstellen die uiterlijk 30 september zijn ingediend, komen in week 42 samen voor de start van het kennisuitwisselingstraject

Meer informatie