Tram Tour & Taxis

Aanbesteding

Brussel krijgt een nieuwe tramlijn, namelijk een verbinding tussen de rotonde Belgica en het Centraal Station, die langs Tour & Taxis voert. Een voorstudie heeft het tracé van de tramlijn vastgelegd en het basisprofiel bepaald van de wegenis die heraangelegd moet worden. Het tracé van de tramlijn werd in twee opgedeeld en deze opdracht beperkt zich tot het deel tussen Belgica en het Noordstation.

Deze nieuwe tramlijn is een kans om de kwaliteit van de aanleg van de publieke ruimte te verbeteren, in te spelen op de behoeften van de gebruikers en het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move uit te voeren. De herinrichting van de openbare ruimte zal oplossingen moeten bieden om hitte-eilanden te bestrijden, regenwater te beheren, de inclusiviteit te verhogen en positieve mobiliteit te bevorderen.

Om deze volledige ontwerpopdracht uit te voeren, is Brussel Mobiliteit op zoek naar een multidisciplinair team. Het team zal de ontwikkelingsstudies voor de tramlijn moeten coördineren met naburige projecten zoals het Maximiliaanpark, de Picardstraat, de Havenlaan, de Simon Bolivarlaan, enz. met het oog op een goede integratie van de tram in dit veranderende weefsel van Brussel.

PROGRAMMA: Aanleg van een nieuwe tramlijn en de herinrichting van de openbare ruimte Belgica – Tour&Taxis – Simon Bolivarlaan
BUDGET: circa € 14.050.000 excl. BTW (het ereloon is berekend op een percentage tussen 10 en 11% van het budget van de werken, waardoor een schatting van het bedrag van de werken afgeleid kan worden).
ERELOON: Het ereloon ligt vast op € 1.405.000 excl. BTW.
VERGOEDING: Voor deze opdracht wordt een vergoeding van € 10.000 toegekend aan de 3 best gerangschikte teams, op voorwaarde van een regelmatige offerte. Voor de laureaat wordt de vergoeding als een voorschot op het ereloon beschouwd.

Meer informatie