Verkenningsteam voor ‘Verkavelingswijken in transformatie’

Oproep

Verspreid wonen verslindt ruimte, vreet energie en is een belangrijke oorzaak van ons mobiliteitsprobleem. De ‘verkaveling’ kennen we als het typische product van onze weinig zorgvuldige omgang met de beperkt beschikbare ruimte. Toch zijn er in Vlaanderen ook heel wat verkavelingen te vinden op groeilocaties, die in aanmerking komen voor verdere verdichting of stadsuitbreiding. Het gaat om verkavelingen die goed ontsloten zijn via openbaar vervoer of op wandel- en fietsafstand gelegen zijn van een dorps- of stadscentrum.

Hoe kunnen we lokale besturen beter ondersteunen om deze verkavelingen te transformeren tot duurzame, dynamische en meer leefbare wijken, met de bijbehorende mix van functies en voorzieningen, met ruimte voor groen en water, en met een luwere mobiliteit?

We zoeken een verkenningsteam dat in de eerste verkennende fase via onderzoek en workshops met (geïnteresseerde) steden en gemeenten de opgave voor verkavelingswijken verder concretiseert en afbakent, en dat onderzoekt en in kaart brengt welke concrete ontwerpmatige, financiële, juridische, participatieve,… ondersteuning we moeten bieden aan lokale besturen om hen verder te helpen in het concreet realiseren van een kwaliteitsvolle transformatie en verdichting van bestaande verkavelingen.

Tijdens de verkenningsfase kan reeds ontwerpend onderzoek, maar ook andere (juridische, financiële, participatieve,…) expertise ingezet worden om mogelijke oplossingen af te toetsen bij lokale besturen via een drietal workshops. De inzichten uit de eerste verkenningsfase worden – naar het voorbeeld van de brochures bij eerder gelanceerde Pilootprojecten – gebundeld in een inspirerende brochure die de oproep naar concrete projecten zal ondersteunen.

 

Meer informatie