Vernieuwende en alternatieve woonvormen in Antwerpen

Oproep

Voor de derde keer organiseert de stad Antwerpen een wedstrijd voor vernieuwende en alternatieve woonvormen. Heb je plannen om zo’n woonproject in Antwerpen te realiseren? Dien dan zeker een voorstel in. Als het project wordt geselecteerd, krijg je financiële ondersteuning. De stad wil zo vernieuwende en alternatieve woonvormen stimuleren en beter inspelen op de nood aan een divers en betaalbaar stedelijk woningaanbod. Het gaat om woonvormen die verder gaan dan de klassieke woonvormen.

  • met gedeelde ruimtes voor de bewoners.
  • met verschillende functies of activiteiten (bijvoorbeeld combinatie van wonen met kantoren of horeca).
  • voor verschillende doelgroepen of gezinnen.
  • met alternatieve betalingsmogelijkheden voor het aankopen van woningen.
  • die streven naar duurzaam, betaalbaar en buurtgericht wonen.

De geselecteerde woonprojecten krijgen financiële ondersteuning van de stad.

  • Projecten met 50 of meer wooneenheden kunnen 500.000 euro krijgen.
  • Kleinere projecten met 4 tot 49 wooneenheden kunnen 100.000 euro krijgen.

Elk individu, organisatie, vereniging of bedrijf die een alternatief woonproject wil realiseren in Antwerpen kan deelnemen aan de wedstrijd. Dien je voorstel in voor 25 mei 2020 13.00 uur.

Klik hier om meer te weten over de wedstrijd en de voorwaarden.

Meer informatie