Werk de spoorweg weg

Oproep

Sogent zoekt een multidisciplinair ontwerpteam voor het ontwerp en de uitvoering van de aanleg van het openbaar domein in het projectgebied van circa 1,8 ha tussen het spoorwegdomein en de Koningin Fabiolalaan. De opdracht omvat ook het ontwerp en de uitvoering van de akoestisch wand op de grens tussen het projectgebied en het spoorwegdomein. Er wordt een langlopende opdracht beoogd die de volledige studieopdracht tot en met uitvoering omvat. De uitvoering kan in verschillende deelfases uiteenvallen.

De algemene inhoud van de opdracht wordt in de selectieleidraad omschreven. De verdere uitwerking van de opdracht wordt opgenomen in de projectdefinitie als bijlage bij het gunningsbestek (fase 2).

Procedure

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21° van de Wet Overheidsopdrachten. De plaatsing van deze opdracht gebeurt via mededingingsprocedure met onderhandeling in twee fasen.

In de selectiefase worden 3 tot 5 kandidaten geselecteerd op basis van de bijgaande selectieleidraad. Er wordt in deze selectiefase geen vergoeding voorzien. In de tweede fase van de procedure wordt een vergoeding van 10.000 € als tegemoetkoming in de opmaak van een offerte betaald.

Kandidatuur

De uiterlijke datum voor het indienen van een aanvraag tot deelneming is 10 juli 2023 om 11u. Een aanvraag tot deelneming kan enkel elektronisch ingediend worden.

Verdere info kan verkregen bij Wannes De Vleeschauwer 0478 46 93 03 of wannes.devleeschauwer@sogent.be.

Meer informatie