DELVA ontwerpt Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.

DELVA Landscape Architecture / Urbanism

DELVA Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel Visualisatie Kerkstraat

Met de nieuwe inrichting ontluikt de interactie tussen dorp en landschap. Een actief groen plein als sociaal hart van het dorp als resultaat.

DELVA Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel Axonometrie

Dorp en landschap ontmoeten zich op het centrale dorpsplein.

DELVA Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel Visualisatie Dorpsstraat

De Dorpsstraat transformeert van een traditionele straat met vooral parkeren naar een plek van verblijven.

DELVA Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel Plankaart

Het dorpshartplein nestelt zich tegen de historische gevels met uitzicht over het groen van de uniek begraafplaats

DELVA Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel Schema

Nu: Een versteend gebied voor verkeer Straks: De Kerstraat opgewaardeerd tot entreeloper Straks: Het Kampje verbindend als groene Huiskamer

DELVA Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel Detailbeeld

De Kerkstraat transformeert naar een lang gerekt plein aan de voet van de historische gevels.