Startblok Riekerhaven | Amsterdam

Must stedebouw
Op het voormalig sportterrein Riekerhaven staan hergebruikte containerwoningen, waar jongeren en statushouders gezamenlijk een community vormen.
Riekerhaven Impressietekening
Impressietekening van Startblok Riekerhaven. Hardlopen, fietsen en tuinieren tussen de hergebruikte containerwoningen.
Plankaart Riekerhaven
Tussen de woonblokken op het terrein zijn twee binnenhoven met banken, ruimte voor activiteiten en eigen invulling.
Doorsneden Riekerhaven
Deze dwarsdoorsneden laten de fietsstraat en Berkenlaan zien. Er is ruimte voor auto, fiets en wandelaars, maar ook voor activiteiten en parkeren.