Wagenwerkplaats Amersfoort

Must stedebouw
Luchtfoto van het kerngebied Wagenwerkplaats Amersfoort
Luchtfoto van de Wagenwerkplaats. Het gebied ligt achter het station van Amersfoort.
Maquette Wagenwerkplaats Amersfoort
Maquette van het kerngebied. Rechts het hoofdgebouw en in het midden van voor naar achter de Verenfabriek/Smederij, het Ketelhuis en de Wagenloods.
3d beeld van de Steeg op de Wagenwerkplaats
Sfeerbeeld in 3D van een van de steegjes in het kerngebied.
Impressie Openbare Ruimte Wagenwerkplaats Amersfoort
Impressie openbare ruimte Wagenwerkplaats Amersfoort.
Masterplan MUST voor Wagenwerkplaats Amersfoort.
Huidige situatie Wagenwerkplaats Amersfoort
Foto van de huidige situatie. Erfgoed gaat hand in hand met een hedendaagse invulling.