MIRT-Onderzoek A28

Studio Bereikbaar

Gedurende het project organiseerden we een bustour met een zestal stops om input te verzamelen van bestuurders, ondernemers en gebruikers van en langs de A28

Psychogeografische ongevallenanalyse - op basis van ongevallendata en observatie

Cultuurhistorisch verhaal van de A28

Integratiesessies waren een belangrijk onderdeel van onze aanpak - in deze sessies maken deelnemers zich de materie eigen en integreren ze zelf

Herkomsten en bestemmingen van verplaatsingen op de A28