Participatie Goes-Zuid

Studio Bereikbaar

Draagvlak creëren door zelf doen - de belangrijkste voorliggende keuzes in spelvorm

We daagden bewoners uit hun eigen straat te ontwerpen - Past dat eigenlijk wel? Parkeren, verblijven, veilig fietsen, hard rijden en ook nog groen? Of zijn er keuzes nodig?

Uitkomsten van enquête - Wat gaat er al goed? en wat vraagt om extra aandacht?

Straatprofiel van een van de wegen

We daagden de bewoners uit zelf een ontwikkelpad samen te stellen - inclusief risico's en planning