Rijksoverheid
zoekt een:

Senior projectleider gebouw en terrein

De ontwikkelingen in de Nederlandse infrastructuur staan nooit stil. Rijkswaterstaat volgt deze op de voet via de steunpunten die, verspreid over het hele land, het beheer van wegen en vaarwegen faciliteren. Deze steunpunten worden de komende jaren door  nieuwbouw en renovatie gemoderniseerd. Als senior projectleider zitten leiden en organiseren je in het bloed. Je houdt de touwtjes strak in handen en zorgt zo voor de optimale realisatie van het programma vervanging steunpunten.

Het aansturen van meer projecten tegelijk is jou niet vreemd. Je begeleidt het projectproces van de initiatief- tot en met de nazorgfase en stuurt hierbij de gehele projectorganisatie aan. Als de spin in het web ben je thuis in alle facetten van het programma- en projectmanagement. Denk hierbij aan risico-inventarisatie, omgevingsanalyses, planningsmethodes, stichtingskosten- en exploitatieberekeningen. Dankzij je brede kennis en vaardigheden overzie je de verschillende projecten en realiseer je synergie.

Je organiseert en coördineert meerdere nieuwbouw- en renovatieprojecten volgens het Integraal Projectmanagementmodel (IPM-model) van Rijkswaterstaat en stuurt het IPM-team aan. Uiteraard houd je je daarbij aan de programmaopdracht en het programmaplan. Zo bereik je het resultaat binnen de gestelde eisen van onder andere tijd en budget. Je rapporteert aan de stuurgroep over de voortgang van de projecten en geeft tijdig eventuele afwijkingen aan. Stakeholdermanagement, risicomanagement en in- en externe communicatie; het is allemaal jouw verantwoordelijkheid. Je speelt adequaat in op ontwikkelingen binnen jouw scope en jaagt besluitvorming op ontwikkelingen en oplossingen buiten jouw scope aan.

Je bent een actief netwerker en hebt een relevant netwerk van in- en externe partijen. Dankzij je sterke communicatieve vaardigheden acteer je moeiteloos op verschillende niveaus en je weet deze met elkaar te verbinden. Voor samenwerkingspartners ben je de natuurlijke gesprekspartner. Denk hierbij aan regionale diensten van Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en marktpartijen zoals aannemers, architecten en ingenieurs. Binnen de keten realiseer je functionele afstemming met collega’s en je treedt op als expert en coach. Ontwikkelingen op je vakgebied en in je omgeving zet je om in adviezen en producten. Iedere dag opnieuw ga je voor kwaliteit en kom je met verbetermogelijkheden. Je draagt bij aan kennisdeling door standaardisering van processen en het uitwisselen van informatie.

  • Je hebt een hbo- of wo-opleiding bij voorkeur in een bouw- of bedrijfskundige richting.
  • Je hebt minimaal acht jaar werkervaring binnen bouwprojectmanagement waarvan minimaal vijf jaar als projectmanager nieuwbouw en renovatie.
  • Je hebt ruime ervaring met het geven van sturing bij bouw- en infrastructurele projecten en -processen binnen een politiek-bestuurlijke context.
  • Je hebt kennis van de facilitaire business en processen.
  • Je hebt kennis van MS Office, SAP en je kunt goed samenwerken, bent creatief, klantgericht en adviesvaardig.
  • Je bent analystisch sterk en hebt overtuigingskracht.
  • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt hiernaar.
  • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

36 uur per week, vaste aanstelling.
Meer informatie over de vacature en de wijze van solliciteren.
Reageer voor 28 augustus.